Implantologia

Implantologia

     W przypadku utraty zęba lub zębów najbardziej naturalnym sposobem na ich odtworzenie jest

zastosowanie implantów. Taki sposób uzupełnienia braków zębowych nie wymaga nieodwracalnego

szlifowania zębów własnych, ani też ich obciążenia elementami protez. Implant wszczepiony w kość

zastępuje własny korzeń zęba, a na nim przy użyciu łącznika wykonuje się koronę ceramiczną, czy też

podparcie pod ruchome uzupełnienie protetyczne. Materiałem użytym do produkcji implantów jest

tytan, wykazuje on całkowitą biozgodność i wytrzymałość na obciążenia występujące w jamie ustnej.


     Utrata zęba nieodzownie wiąże się z zanikiem podłoża z którego został usunięty, jest to tak zwany

zanik z bezużyteczności. Im dłuższy czas minął od ekstrakcji zęba, tym ubytek kości jest większy,

wyrostek zębodołowy staje się niższy i cieńszy. Dlatego też nierzadkie są przypadki kiedy do

wszczepienia implantu brakuje nam odpowiedniego poziomu kości. Rozwiązaniem takiego problemu

może być zabieg sterowanej regeneracji kości, czy też w odcinkach bocznych szczęki zabieg

podniesienia dna zatoki szczękowej, tzw. Sinus Lift. Do zabiegów naprawczych wykorzystuje się

preparaty kościozastępcze, w tym kość liofilizowaną oraz membrany biokolagenowe. Jeszcze lepszym

rozwiązaniem, dającym doskonałe efekty jest wykorzystanie membran autogennych, które dzięki

odpowiednim urządzeniom jesteśmy w stanie wytworzyć na miejscu.


     W naszych gabinetach zabiegi implantologiczne wykonywane są przez doświadczony zespół, w

skład którego wchodzą implantolodzy będący wykładowcami i szkoleniowcami cenionymi w kraju i za

granicą. Najczęściej stosowanymi przez nas systemami implantologicznymi są Q-IMPLANT oraz DIO.

Używamy również systemów CAMLOG, TBR oraz BICON.