Protetyka

Protetyka

     Protetyka to dział stomatologii zajmujący się odtwarzaniem braków zębowych, wynikłych z utraty

zębów, dużego zniszczenia koron zębowych lub wrodzonego braku zawiązków, jak również korektą

kształtu i barwy zęba.


     Odtworzenie braków zębowych możliwe jest za pomocą uzupełnień ruchomych oraz stałych.

Uzupełnienia ruchome, czyli takie które można wyjąć z jamy ustnej, to protezy. Mogą być one

wykonane z materiałów sztywnych akrylowo-metalowych lub termoplastycznych. Protezy

termoplastyczne, czyli nylonowe bądź acetalowe są lepiej akceptowane przez pacjentów ze względu

na ich lepsze dopasowanie do podłoża. Są również bardziej kosmetyczne, gdyż nie posiadają

elementów metalowych oraz ze względu na swoją plastyczność bardzo rzadko ulegają uszkodzeniu.


     Uzupełnienia stałe to korony i mosty, są trwale cementowane na zębach pacjenta. Stosując ten

rodzaj uzupełnień można odtworzyć zarówno braki zębowe jak i dokonać korekt uszkodzonych lub

nieestetycznych własnych koron zębowych.


     Korony protetyczne mogą być wykonane z porcelany (ceramiki), kompozytu technicznego lub akrylu

(raczej jako praca tymczasowa). Oczywiście najbardziej kosmetyczna i trwała jest korona ceramiczna,

twardość porcelany jest zbliżona do twardości szkliwa. Korony porcelanowe mogą zostać napalone na

podbudowie metalowej lub cyrkonowej; te ostatnie zapewnią pacjentowi najwyższy poziom estetyki.


     W naszych gabinetach jesteśmy w stanie wykonać każdy rodzaj uzupełnienia protetycznego,

zapewniając wysoką jakość i udzielając pełnej gwarancji na wykonane prace.