RTG

     Każdy z gabinetów wyposażony jest w nowoczesny punktowy aparat Rtg marki Stern Weber.


     Nie schodząc z fotela dentystycznego w dowolnym momencie istnieje możliwość wykonania zdjęcia

rentgenowskiego, a pacjent może je zobaczyć na monitorze umiejscowionym przy unicie, na którym

siedzi. Jest to możliwe, gdyż nasze zdjęcia wykonywane są przy użyciu radiowizjografii cyfrowej,a

więc obraz rtg nie powstaje na kliszy, lecz na ekranie komputera połączonego z unitem. Bardzo

istotny jest fakt, iż obrazy uzyskiwane drogą cyfrową wymagają kilkakrotnie niższej dawki

promieniowania niż tradycyjne zdjęcia na błonie rentgenowskiej. Zatem oprócz ewidentnej wygody

dla pacjenta, dbamy również o jego zdrowie. Bez narażenia na nadmierne napromieniowanie

możemy wykonać kilka zdjęć, a to w wielu przypadkach jest konieczne, zwłaszcza podczas zabiegów

implantologicznych czy leczenia endodontycznego. Gdy istnieje taka potrzeba, zdjęcie uzyskane na

komputerze może zostać wydrukowane.